Cách Sử Dụng Hàm Index Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm Index Trong Excel

Hàm Index trong Excel là hàm trả về mảng, giúp lấy các giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng. Để có thể hiểu hơn về cách sử dụng hàm Index trong Excel, bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Trong bài viết dưới đây, Chứng Chỉ Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm index trong excel có ví dụ minh học. Cùng theo dõi nhé!

>>> Xem thêm: Review Khóa Học Tin Học Văn Phòng Ở Đâu Tốt Nhất

1. Hàm Index trong Excel dạng Mảng

Hàm Index trong Excel dạng mảng dùng với trường hợp nếu đối số thứ nhất của hàm là một hằng số mảng. Hàm INDEX dạng mảng có cú pháp như sau

=INDEX(Array,Row_num,[Column_num])

Trong đó:

  • Array: vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó bắt buộc.
  • Row_num: chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị.
  • Column_num: chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.

Bạn đọc lưu ý bắt buộc phải có ít nhất một trong hai đối số Row_num và Column_num.

Ví dụ, chúng ta có bảng danh sách hợp đồng theo phòng ban, tìm tên phòng ban biết phòng ban đó ở hàng 3 cột 2.

Hàm Index dạng Mảng trong Excel 01
Hàm Index trong Excel dạng Mảng 01

Tại ô C12 bạn sẽ nhập công thức bên trên theo cú pháp dưới đây, và sau đó chúng ta nhấn Enter để thực hiện hàm Index

=INDEX(B5:C11,3,2)

Hàm Index dạng Mảng trong Excel 02
Hàm Index trong Excel dạng Mảng 02

Ngay sau đó chúng ta sẽ được trả về giá trị vị trí “T01-H02-O456” tương ứng với phòng ban “Quản lý nhân sự”.

Hàm Index dạng Mảng trong Excel 03
Hàm Index trong Excel dạng Mảng 03

2. Hàm Index trong Excel dạng tham chiếu

Hàm Index trong Excel dạng tham chiếu trả về tham chiếu của ô nằm ở giao của một hàng và một cột cụ thể. Chúng ta có công thức Index dạng tham chiếu như sau

=INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong đó:

  • Reference: vùng tham chiếu bắt buộc.
  • Row_num: chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, bắt buộc.
  • Column_num: chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.
  • Area_num: số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong Reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX dùng vùng 1, tùy chọn.

Cũng với bảng dữ liệu Excel bên trên chúng ta thực hiện nhập công thức như bên dưới. Sau đó cũng nhấn Enter. Nhấp chuột tại ô C12 và nhập công thức sau:

=INDEX(B2:C6,2,1,1)

Hàm Index trong Excel dạng tham chiếu 01
Hàm Index trong Excel dạng tham chiếu 01

Kết quả trả về sẽ là tên phòng ban “Quản lý Nhân sự” ở dòng B3.

Hàm Index trong Excel dạng tham chiếu 02
Hàm Index trong Excel dạng tham chiếu 02

Trên đây, Chứng Chỉ Tin Học Văn Phòng đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm INDEX trong excel dạng mảng và dạng tham chiếu.

Hàm Index có thể tham chiếu đến bất cứ ô nào trong Excel, và cách thực hiện cũng không quá khó. Bạn có thể sử dụng hàm này và kết hợp với các hàm khác trong Excel để sử dụng hiệu quả hơn trong dữ liệu bảng tính.

Để có thể thực hiện công việc tính toán dữ liệu trong Excel, kẻ bảng thống kê dễ dàng, nhanh chóng hơn thì bạn cũng nên tham khảo những Khóa học tin học văn phòng đào tạo thực hành ở các trung tâm đào tạo.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

>>> Xem thêm:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *