Hàm Countif Trong Excel

Hàm Countif Trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel là hàm đếm có điều kiện. Thường thì hàm COUNTIF sẽ dùng với những bảng dữ liệu thống kê, yêu cầu đếm số ô chứa giá trị thỏa mãn điều kiện cho sẵn.

Dưới đây Chứng chỉ tin học văn phòng sẽ chia sẻ cú pháp hàm COUNTIF và vài ví dụ minh họa để bạn hiểu cách sử dụng hàm Excel cơ bản này nhé.

>>> Xem thêm:

I. Cú pháp của hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF trên Excel có cú pháp là =COUNTIF(range;criteria).

Trong đó:

  • Range là phần vùng muốn đếm dữ liệu bắt buộc phải có. Có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống sẽ được bỏ qua.
  • Criteria là phần điều kiện bắt buộc phải có để đếm các giá trị trong range, có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản. Đối số criteria cần để trong dấu ngoặc kép. Không phân biệt chữ thường hay chữ hoa. Có thể sử dụng ký tự dấu chấm hỏi và dấu sao trong điều kiện criteria, trong đó 1 dấu hỏi là 1 ký tự và 1 dấu sao là 1 chuỗi ký tự.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện với các chuỗi ký tự hơn 255 ký tự.

Lưu ý với dấu phân cách , hoặc ; sẽ tùy vào từng máy, nếu báo lỗi ở phần dấu bạn cần kiểm tra lại dấu phân cách.

II. Một số ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm COUNTIF

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm COUNTIF với bảng dữ liệu dưới đây và các ví dụ tìm kiếm dữ liệu khác nhau.

Ví dụ hàm Countif trong excel
Ví dụ hàm Countif trong excel

1. Tìm kiếm số lượng tên xếp loại CC Khá trong bảng

Chúng ta có công thức thực hiện là =COUNTIF(B3:B9,”khá”) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm.

Kết quả sẽ ra 1 giá trị Xếp loại CC là Khá trong bảng dữ liệu.

Ví dụ minh họa 01 Hàm Countif trong Excel
Ví dụ minh họa 01 Hàm Countif trong Excel

2. Tìm số lượng Xếp loại CC không phải là Khá trong bảng

Chúng ta sử dụng điều kiện tên Xếp loại CC không phải là Khá là “<>khá” rồi nhập công thức =COUNTIF(B3:B9,”<>khá”).

Kết quả sẽ ra 06 xếp loại CC không phải là Khá trong bảng dữ liệu.

Ví dụ minh họa 02 Hàm Countif trong Excel
Ví dụ minh họa 02 Hàm Countif trong Excel

3. Tìm xếp loại CC có số lượng >= 10 kg

Điều kiện sử dụng với nội dung là “>=10” tại cột số lượng với công thức hàm là =COUNTIF(C3:C9,”>=10″) và nhấn Enter.

Kết quả sẽ ra 05 xếp loại CC với số lượng >= 10 kg.

Ví dụ minh họa 03 Hàm Countif trong Excel
Ví dụ minh họa 03 Hàm Countif trong Excel

4. Tìm kiếm Xếp loại CC Khá sử dụng ký tự thay thế

Chúng ta có thể thay thế bằng ký tự * để tìm kiếm giá trị với công thức là =COUNTIF(B3:B9,”K*”) và nhấn Enter.

Kết quả sẽ ra được như hình dưới đây.

Ví dụ minh họa 04 Hàm Countif trong Excel
Ví dụ minh họa 04 Hàm Countif trong Excel

5. Tìm kiếm xếp loại CC có tên khác ô B5

Ở đây chúng ta sẽ tìm những xếp loại CC có tên khác ô B5 là Khá bằng cách dùng ký tự & trước ô tham chiếu, với cú pháp hàm =COUNTIF(B3:B9,”<>”&B5).

Kết quả cũng ra số mặt hàng chính xác là 06.

Ví dụ minh họa 05Hàm Countif trong Excel
Ví dụ minh họa 05 Hàm Countif trong Excel

>>> Xem thêm: Review khóa học tin học văn phòng tốt nhất

Trên đây là cách sử dụng hàm COUNTIF trong excel với những ví dụ cụ thể hướng dẫn sử dụng hàm và kết hợp các ký tự như thế nào để tìm giá trị thỏa mãn điều kiện trong vùng dữ liệu. 

Bạn đọc có thể tham khảo khóa học tin học văn phòng và chứng chỉ tin học văn phòng tại trung tâm Lê Ánh Hr. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *