Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Tiếp theo nội dung về các hàm trong excel cơ bản, trong bài viết này Chứng chỉ tin học văn phòng sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel chi tiết với ví dụ minh họa dễ hiểu đảm bảo các bạn có thể sử dụng thành thạo hàm Vlookup (Hàm Hlookup cách sử dụng tương tự) học xuất nhập khẩu online

Hàm Vlookup (Hàm dò tìm giá trị trong Excel)

Hàm VLOOKUP

Cú pháp hàm Vlookup

=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup])

Trong đó: 

 • Lookup_value: Giá trị cần dò tìm. (Có thể điền giá trị trực tiếp vào công thức hoặc tham chiếu tới một ô trên bảng tính Excel. khóa học ngắn hạn về quản trị nhân sự
 • Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm (bạn cần nhấn F4 (hoặc Fn + F4) để cố định giá trị cho mục đích copy công thức tự động
 • Col_index_num: Số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm, tính từ trái qua phải.
 • Range_lookup: Là giá trị Logic (TRUE=1, FALSE=0) quyết định so sánh, tìm kiếm chính xác hay so sánh, tìm kiếm tương đối với bảng giới hạn. kỹ năng đi phỏng vấn xin việc
  • Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): So sánh tương đối.
  • Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): So sánh chính xác.
  • Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu là Range_lookup = 1 một cách mặc định.

Khi nào sử dụng hàm Vlookup?

Sử dụng VLOOKUP trong excel khi bạn cần tìm mọi thứ trong bảng hoặc một phạm vi theo hàng.

Khi nào sử dụng hàm Vlookup và khi nào dùng hàm Hlookup?

Nếu bảng giới hạn dò tìm xếp dọc thì ta dùng hàm dò tìm giá trị Vlookup, còn bảng giới hạn dò tìm là ngang thì ta dùng hàm Hlookup (cần nhớ V–Vertical: dọc, H–Horizontal: ngang) khoa hoc logistic

Ví dụ cách dùng hàm Vlookup trong excel

Lập bảng tính lương công nhân khóa học kế toán

Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup

Yêu cầu:

 • Trích danh sách công nhân đạt loại A, B, C
 • Tính tổng sản phẩm, Tiền công, Tiền thưởng, Cộng lĩnh theo từng Đội

Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup 

Ở mục xếp loại ta sẽ sử dụng hàm IF các bạn xem hướng dẫn ở bài viết: Cách sử dụng hàm IF trong excel

Ở cột tiền công ta sẽ sử dụng hàm Vlookup để dò tìm giá trị theo hàng dọc cụ thể cú pháp như sau: =VLOOKUP(E5;$K$7:$N$11;3;0) khóa học xuất nhập khẩu online

(Bạn nhớ nhấn F4 (hoặc Fn + F4) để cố định bảng giới hạn dò tìm để khi kéo xuống không bị nhảy giá trị nhé)

Cách sử dụng hàm Vlookup trong excel

Tiếp theo ở cột Tiền thưởng ta cũng sử dụng hàm Vlookup để dò tìm giá trị với cú pháp như sau: =VLOOKUP(E5;$K$7:$N$11;4;0) học xuất nhập khẩu trực tuyến

Cách sử dụng hàm Vlookup trong excel

Như vậy trên đây Chứng chỉ tin học văn phòng đã hướng dẫn xong cách sử dụng hàm vlookup trong excel một cách chi tiết. Mong rằng những chia sẻ trong bài viết hữu ích với các bạn! khóa học c&b

Xem thêm: Các hàm trong excel được sử dụng phổ biến nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *